Zwrot towaru

Adres do dokonania zwrotu zamówienia :

Technika sanitarna Katarzyna Okruta

Bobolin 11/1

72-001 Kołbaskowo

Termin odesłania zwrotu : 14 dni

adres mailowy do kontaktu odnośnie zwrotu bądź innych kwestii związanych z odesłaniem zamówienia : info@technikasanitarna.com

Formularz zwrotu :

FORMULARZ ZWROTU TOWARU
NUMER ZAMÓWIENIA: …………………………

DATA ZAMÓWIENIA: …………………………………

NUMER FAKTURY : ……………………………………………………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………………………………………………………

ADRES: …………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEFON: …………………………………………….

EMAIL: …………………………………………………….
Proszę o zwrot środków na rachunek bankowy:
(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)
nazwa Banku: …………………………………………………………………………………………….
Numer rachunku ……………………………………………………………………………………….

NAZWA TOWARU …………………………………………………………………………………..

ILOŚĆ …………………………

CENA BRUTTO …………………………………………………………………………….

PRZYCZYNA ZWROTU ……………………………………………………………..

Uwagi Klienta: …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

…………………………………………………………………………
(czytelny podpis Klienta)

Top
X